Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) i rekomendowany do realizacji:

 • przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,

 • kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),

 • zajęć pozalekcyjnych (w tym także tzw. godziny kartowej), szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Na czym polega program?

Program jest realizowany w formie gry edukacyjnej, w ramach której uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej.
Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa:

 • szukają pomysłu na produkt bądź usługę,

 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,

 • gromadzą kapitał,

 • podejmują działania marketingowe,

 • produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi,

 • prowadzą dokumentację finansową,

 • podejmują ryzyko biznesowe.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go faxem bądź mailem do koordynatora programu.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.


Do pobrania:

 1. Ulotka o programie (*.pdf)
 2. Materiały informacyjne dla Dyrektora liceum (*.pdf)
 3. Materiały informacyjne dla Dyrektora technikum (*.pdf)
 4. Baner (*.swf)
Prezentacja MM

więcej
Film PRODUKCIK 2014

więcej
Enterprise without Borders

więcej